Tworzenie serwisów www

monitorJeżeli nie jesteś zadowolony ze swojej strony internetowej, albo jej wizerunek jest przestarzały i nie spełnia Twoich oczekiwań, to dobrze trafiłeś.

Tworzenie serwisów www

Nasza Agencja przygotowuje kompleksowe rozwiązania www, spełniające zarówno oczekiwania klienta jak i użytkowników serwisu. Aby to osiągnąć firma Netbit w trakcie budowy serwisu www uwzględnia udział użytkowników na każdym z etapów jego tworzenia: projektowania, analizy, testowania i udoskonalania.

Podstawą naszego działania jest metoda UCD (User Centered Design), czyli budowanie serwisu zorientowanego na potrzeby jego użytkowników. Wierzymy, że wykorzystując tę metodologię możemy najlepiej zrealizować cele stawiane przez Państwa odnośnie Waszych strony www. Więcej na temat samego procesu projektowania można przeczytać w dziale Projektowanie

Proces budowania serwisów WWW przebiega w następujący sposób:

Analiza potrzeb
1. Ustalanie celów użytkownika i klienta. Na tym etapie zbieramy wszystkie oczekiwania i określamy, które z nich są priorytetowe z punktu widzenia użytkownika oraz klienta.

2. Wybór narzędzi realizujących cele biznesowe oraz funkcjonalne. Skupiamy się na tym, co już jest obecne na rynku – konkurencyjnych rozwiązaniach.

3. Benchamark konkurencji. Pozycjonujemy firmę na rynku, sprawdzamy mocne i silne strony marki w stosunku do konkurencyjnych firm, produktów czy usług.

4. Analiza ekspercka obecnego serwisu www, przygotowanie propozycji testów użyteczności. Na podstawie określonych zasad projektowania (tzw. heurystyk) i własnego doświadczenia, możemy szybko ocenić, jakie elementy serwisu mogą sprawiać trudność użytkownikom i wpływać na niską konwersję.

5. Przeprowadzenie badań obecnego serwisu. W zależności od potrzeb wykonujemy testy użyteczności, określając problemy z jakimi w danej chwili musi zmierzyć się użytkownik, korzystając z serwisu. Działania te wytyczają nam kierunek przebudowy serwisu.

Projektowanie
1. Projektowanie architektury informacji. Biorąc pod uwagę cele oraz wyniki analiz określamy, które treści i funkcje są priorytetowe. Wszystkie informacje, które mają znaleźć się w serwisie dzielimy na kategorie. Równolegle analizujemy ścieżki, którymi mogą poruszać się użytkownicy, tworząc scenariusze użycia strony www. Więcej można przeczytać w sekcji Projekty funkcjonalności

2. Projektowanie prototypów odbywa się na podstawie zaprojektowanych stron, które są połączone w klikalne makiety.

3. Testy użyteczności (badania fokusowe, testy z udziałem użytkowników strony)/ Eyetracking. W zależności o złożoności serwisu oraz postawionych celów planowane są rodzaje oraz ilość przeprowadzonych testów i badań. Pierwsze badania mogą być przeprowadzone już na klikanych prototypach. O testach można przeczytać w sekcji Testy użyteczności

4. Modyfikacja prototypów jest następstwem przeprowadzonych testów i zaobserwowanych uwag zgłoszonych przez użytkowników. W zależności od wielkości wprowadzanych poprawek powtarzany jest proces testowania zmienionych fragmentów serwisu.

5. Projekt graficzny to kolejny krok projektowania, który ma bardzo duży wpływ na użyteczność powstałego serwisu. Ma on za zadanie wspierać funkcje i cele postawione przed serwisem. Z jednej strony dobra grafika to wygląd i wizerunek marki oraz pozytywne skojarzenia i emocje. Z drugiej strony to elementy funkcjonalne, do których możemy zaliczyć m.in. linki, przyciski, nawigację, formularze itp. Przy czym każdy z nich musi jednoznacznie informować do czego służy.

Wdrożenie oraz optymalizacja
1. Budowa serwisu i implementacja rozwiązań programistycznych. Na tym etapie powstają makiety HTML, które odzwierciedlają przygotowane wcześniej prototypy z nałożoną grafiką. W kolejnym kroku zostają zaimplementowane wszystkie, ustalone na etapie analizy, rozwiązania techniczne.

2. Testowanie przedwdrożeniowe. Ważnym elementem jest wykonywanie testów budowanych rozwiązań w czasie fazy implementacji. Pozwala to sprawdzić, czy przygotowane rozwiązania wraz z docelową zawartością spełniają swoje założenia. Testy mogą być krótkie i obejmować jedną funkcjonalność, więc nie ma potrzeby aby takie badanie przeprowadzać na koniec wdrożenia. Im wcześniej zostaną przeprowadzone testy, tym łatwiejsze i mniej pracochłonne będą modyfikacje. Ważne jest aby przeprowadzić na tyle dużo testów, by móc sprawdzić wszystkie zaimplementowane rozwiązania i wprowadzić wszystkie niezbędne poprawki.

3. Publikacja serwisu następuje w chwili zakończenia wszystkich testów sprawdzających poprawność działania oraz funkcjonalności.

4. Analiza powdrożeniowa oraz optymalizacja serwisu. Każdy serwis, nawet najlepiej zaprojektowany wymaga ciągłego procesu analizy ruchu użytkowników oraz ich zachowań. Trendy zachowań ulegają zmianom, a funkcjonalności można zoptymalizować poprawiając konwersje na serwisie.

Do tego posłuży nam analiza statystyk serwisu wraz z badaniem ścieżek aktywności użytkowników. W systemie analitycznym mamy możliwość mierzenia również zaplanowanych scenariuszy biznesowych. W celu optymalizacji możemy wykonywać testy A/B dające nam rozwiązania bardziej odpowiadające użytkownikom i zwiększające skuteczność serwisu. Więcej informacji o tym procesie można przeczytać w sekcji Optymalizacja serwisów

Zaproś naszą firmę do współpracy przy budowie serwisu www aby nowo tworzona witryna była odpowiedzią na oczekiwania Twoich klientów. My dodatkowo pomożemy zrealizować również Państwa cele.