Testy użyteczności (usability)

settingsNajlepszą metodą wyśledzenia słabych punktów naszego serwisu lub aplikacji są testy usability. Umożliwiają one obserwacje zachowań użytkowników, które dają nam informacje pozwalające dokonać pożądanych zmian.

Wykonanie testów powinno odbywać się na każdym kroku projektowania serwisu czy aplikacji. Pierwsze testy przeprowadza się już na etapie projektów funkcjonalnych w formie klikalnych makiet. Wiedza zdobyta w trakcie takich badań przekłada się na wykonanie modyfikacji w projektach, dając w efekcie produkt najefektywniej spełniający stawiane cele.

Proces badania zaczyna się od zdefiniowania problemów oraz zakresu analizowanych stron. Następnie przygotowujemy scenariusze testów, które podlegają wspólnej akceptacji. Zanim przystąpimy do rekrutacji uczestników testów, dokonywana jest analiza wykonalności scenariuszy. Dodatkowo analizie podlega cały badany serwis w celu wyeliminowania i poprawienia wszelkich oczywistych błędów.
Jak wykonujemy testy?

Testy są wykonywane na dwa sposoby. Pierwszy z nich obejmuje zaproszenie uczestników do naszego laboratorium, gdzie przy przygotowanym stanowisku komputerowym wykonujemy zaplanowane zadania. Cały proces rejestrowany jest przez dedykowaną aplikację, która zapisuje dane respondenta, jego wypowiedzi, a także wszelkie akcje wykonane podczas testowania serwisu.

Drugi model badania dotyczy testów zdalnych. Zaproszone do tego rodzaju testów osoby wykonują zadania na własnych komputerach. Specjalnie przygotowana aplikacja zainstalowana wcześniej na komputerze respondenta pozwala zarejestrować wszystkie wykonywane działania w serwisie, a także całą przeprowadzoną rozmowę. To rozwiązanie stosowane jest głównie przy testach, które wymagają grupy docelowej nie mającej możliwości czy też czasu na dojazd do naszego laboratorium.

W obu sposobach prowadzący badanie, w trakcie wykonywanych testów, obserwuje reakcje uczestników oraz na bieżąco analizuje trudności, jakie napotykają i w razie potrzeby przedstawia dodatkowe zadania, mające pomóc zdefiniować problem. Po wykonaniu wszystkich zadań z uczestnikami dokonywana jest ponowna analiza zebranego materiału.
Efekt końcowy

Wynikiem badań jest szczegółowy raport, w którym opisane są wszystkie problemy oraz napotkane trudności. Każdy zdefiniowany problem zostaje sklasyfikowany pod względem konieczności wdrożenia. Często zdarza się, że cześć zaplanowanych zadań nie udaje się respondentowi wykonać do końca, co uniemożliwia przygotowanie pełnych rekomendacji. W takich przypadkach sugerujemy powtórzenie badań w wybranym zakresie lub wykonanie testów pomocniczych, związanych z analizą ruchu lub przeprowadzenie dodatkowej analizy ilościowej.
Wraz z raportem wykonujemy wstępne makiety funkcjonalne serwisu, pokazując jak rekomendowane zmiany wpływają na usunięcie poszczególnych trudności.
Jeżeli chcą Państwo efektywnie zarządzać relacjami z użytkownikami i optymalizować Waszą witrynę zwiększając cele biznesowe, prosimy o kontakt. Nasza firma przeprowadzi sprawnie i rzetelnie wymagane analizy oraz badania przedstawiając skuteczne rozwiązania poprawy analizowanych problemów.